1800-357-1314

91 Chemdog — Pot Valet

91 Chemdog


icon  19 Feb, 2015  /  icon  0

91_chemdog

Strain Name : 91 Chemdog
Grade : A/Private caregiver
Type : Sativa

Be the first to review “91 Chemdog”


*

logo