1800-357-1314

ChemDog — Pot Valet

ChemDog


icon  24 Feb, 2015  /  icon  0

ChemDog

Strain Name : chemDog
Grade : A
Type : sativa

Be the first to review “ChemDog”


*

logo