1800-357-1314

Cherry Kola — Pot Valet

Cherry Kola


icon  24 Feb, 2015  /  icon  0

cherry-kola

Strain Name : Cherry Kola
Grade : AAA
Type : indica

Be the first to review “Cherry Kola”


*

logo