1800-357-1314

King’s Kush, KMK Kush — Pot Valet

King’s Kush, KMK Kush


icon  21 Mar, 2015  /  icon  0

KO-Kush-

Strain Name : King’s Kush, KMK Kush
Grade : A++
Type : <80% OG Kush (Indica) x 20% DJ Bobby B’s Deep-Dark Purps (Sativa)

Be the first to review “King’s Kush, KMK Kush”


*

logo