1800-357-1314

Tora Bora — Pot Valet

Tora Bora


icon  31 Mar, 2015  /  icon  0

Tora Bora

Strain Name : Tora Bora
Grade : A+
Type : Indica

Be the first to review “Tora Bora”


*

logo