1800-357-1314

White Haze — Pot Valet

White Haze


icon  31 Mar, 2015  /  icon  0

White Haze

Strain Name : White Haze
Grade : A-
Type : Indica

Be the first to review “White Haze”


*

logo