1800-357-1314

White Ice — Pot Valet

White Ice


icon  31 Mar, 2015  /  icon  0

White Ice

Strain Name : White Ice
Grade : B
Type : Sativa Dominate Hybrid

Be the first to review “White Ice”


*

logo