1800-357-1314

White Rhino — Pot Valet

White Rhino


icon  31 Mar, 2015  /  icon  0

White Rhino

Strain Name : White Rhino
Grade : B
Type : Indica Dominant Hybrid

Be the first to review “White Rhino”


*

logo